Detta är Onsdagsklubben

Onsdagsklubben är en socialdemokratisk förening ansluten till Stockholms Partidistrikt. Vi är den största föreningen inom distriktet med drygt 500 medlemmar. De allra flesta är även medlemmar i sin geografiska s-förening.

Onsdagsklubben står för social gemenskap, där man kan träffa gamla kollegor och kamrater och lyssna till intressanta föredrag av framstående företrädare för politik och samhälle.

För att bli medlem bör man vara pensionär och ha varit aktivt verksam inom arbetarrörelsen genom jobb eller uppdrag.

Våra möten är mycket välbesökta och äger rum den tredje onsdagen i varje månad kl 14-15. Tillfälle ges att ta en fika och umgås en timme före mötet.