Här är Onsdagsklubbens styrelse som valdes på årsmötet 16 februari 2022

Det skedde inga förändringar i styrelsen jämfört med föregående år, notera dock att vissa poster utses inom styrelsen.

 

Ordförande

Monica Andersson 072-587 22 75

 monica.andersson3@telia.com

 

Sekreterare

Håkan Bystedt 070-568 94 69

 hakan.bystedt49@gmail.com

 

Kassör 

Bengt Ohlsson 070-817 65 06

 bengttohlsson@gmail.com

 

Studieansvarig

Måns Lönnroth  070-592 01 01

 m.lonnroth@telia.com

 

Ledamot

Gun-Britt Mårtensson 070-589 33 06

gbmson@gmail.com

 

Ledamot

Bo Bernhardsson  070-566 11 96

 bosse.bernhardsson@telia.com

 

Ledamot och vice ordförande

Anita Johansson 070-671 04 36 

anita.johansson@nacka.se

 

Ersättare

Bengt Säve-Söderbergh  073-344 14 14

bengtsavesoderbergh83@gmail.com

 

Ersättare

Anne-Marie Lindgren 070-625 61 11

 anne.marie.lindgren@socialdemokraterna.se

 

Ersättare

Kerstin Mannerqvist 073-816 44 38

kemannerqvist@gmail.com 

 

Revisorer

Ingvar Högström, nyval

Kenneth Strömberg

Ersättare

Kerstin Asplund

Gunilla Skoglund, nyval